วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ข้อมูลบริษัท

วิสัยทัศน์
จะเป็นคลินิกชุมชนอบอุ่น เพื่อประชาชนให้ความไว้วางใจ

พันธกิจ
ยึดมั่นเชิดชูมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ พร้อมประสานเครือข่ายอย่างเป็นระบบ เพื่อการรักษาอย่างองค์รวม

ปรัชญา
ฉับไว อบอุ่นใจ ได้มาตรฐานผู้บริหารและบุคลากร

โครงสร้างองค์กร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น